Priser- Enkel hageplan

En slik plan danner grunnlaget for at du skal kunne få en funksjonell og vakker hage som er tilpasset ditt formål.

Planen tar for seg plassering av hagens viktige elementer, slikt som plassering av terrasse, stier, sitteplasser, vegetasjon mm.  Viktige detaljer blir tegnet i 3D

Det er også mulig å lage en plan for deler av hagen din.

I forenklet hageplan er det ikke med planteplaner eller spesifisering av materialvalg

Målestokk 1:100, 1:200

Pris fra kr 8000-30.000
Kjøring kommer i tillegg med kr 9,- pr km
Priser er eksklusive 25 % mva

 

Om du bare vil ha planlagt en skråning eller et bed så er dette også mulig.

Pris på forespørsel