Prosjekter

Før og etter i Straumsåsen

Furu til venstre har blitt beskjært og formet, furu til høgre har blitt tatt bort for å gi bedre plass til den peneste.