Prosjekter

Før og etter på Hordnes

Japansk lønn har blitt tynnet/beskjært noe, slik at de vakre stammene kommer mere til sin rett.